خدمات انجمن ام اس

بنام خداوند بخشنده ومهربان

بيماري ام. اس يكي از شايع ترين بيماري هاي مغز و اعصاب بوده و حدود ۵۰٫۰۰۰ نفر در ايران به آن مبتلا هستند. اين بيماري با درگيري قسمت هاي مختلف سيستم اعصاب مركزي مشخص مي گردد. زنان تقریبا دو برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند و بيشترين ميزان بروز اين بيماري در بازه سني۲۰ تا ۴۰ سالگي است. تقريبا همزمان با سنيني كه افراد مي‌خواهند كسب و كاري را آغاز نمايند.
بيماری ام. اس افراد را دچار محدوديت هاي حركتي و مشکلات حسی می کند و به خاطر همين محدوديت ها و مشکلات افراد مبتلا به این بیماری (توان خواهان) از يافتن فرصت هاي شغلي مناسب و كسب درآمد محروم مي باشند. افزون بر آن، هزينه هاي گزاف دارو و درمان شرايط اقتصادي را بر ای ایشان سخت و طاقت فرسا نموده است؛ لذا كسب يك كار مناسب و داشتن در آمد هم در كاهش مشكلات معيشتي ايشان و هم به لحاظ رواني در ارتقاء روحيه ايشان براي مواجهه با بيماري بسیار تاثيرگذار است.
در بخش دارو و درمان و برخی حمایت های معیشتی ، خوشبختانه انجمن ام اس این استان اقدامات ارزنده ای را بعمل آورده است که به سبب همین اقدامات در سالهای اخیر بارها موفق به کسب رتبه برتر در بین انجمن های ام اس سراسر کشور شده است، گرچه هنوز هم برای برخی از بیماران مشکلات دارو دغدغه آفرین است .