معرفی انجمن

انجمن ام اس خراسان شمالی با همت والای جمعی از افراد خیر و نیکوکار جامعه و پزشکان متخصص مغز و اعصاب در راستای خدمات حمایتی و توانبخشی و اجتماعی در سال ۱۳۸۵ تاسیس و به شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱/ه ، به ثبت رسمی رسیده است.

این انجمن با استعانت از خداوند منان و مشارکت افرادی خداجو و انسان دوست به بیماران ام اس در استان ارائه خدمت می نماید. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ بیمار ام اس در عضویت انجمن بوده و با اقتضای نیاز از خدمات لازم برخوردارند.