گالری تصاویر

هشتمین همایش روز جهانی ام اس و سمینار بهداشت و روان بیماران خاص و پیوند اعضاء

photo_2017-06-01_19-08-21 photo_2017-06-01_19-08-27 photo_2017-06-01_19-07-27 photo_2017-06-01_19-08-41 photo_2017-06-01_19-08-45 photo_2017-06-01_19-08-37

 

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۵

814406791_27597 img_20160524_174908 img_20160526_114150 img_20160620_124451

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۴

img_4221 img_4041 img_4238 img_3919

 

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۳

img_7582 img_7610 img_7652 img_7762

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۲

dsc_0025 dsc_0031 dsc_0133 dsc_0187

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۱

img_7723 img_7820 img_7732 img_7814

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۹۰

img_1363 img_1453 img_1496 img_1536

همایش روز جهانی ام اس – ۱۳۸۹

dsc_0012 dsc_0085 dsc_0171 dsc_0274

برگزاری پنجمین بازارچه خیریه به نفع بیماران ام اس – شهریور ۹۵

msss2 img_20160901_191032copy img_20160831_212332_1copy img_20160827_201521copy

 

برگزاری چهارمین بازارچه خیریه به نفع بیماران ام اس – اسفند ۹۴

2125 421201134_64819 421307667_149865422116793_343249847

 

برگزاری سومین بازارچه خیریه به نفع بیماران ام اس – شهریور ۹۴

dsc04871 dsc04900 dsc04916 dsc05056

 

برگزاری دومین نمایشگاه خیریه به نفع بیماران ام اس – اسفند ۱۳۹۳

img_0054copy img_0069copy img_0165copy img_0175copy

 

برگزاری اولین بازارچه خیریه به نفع بیماران ام اس – اسفند ۱۳۹۲

dsc_0516copydsc_0566copydsc_0615copydsc_0515copy