تاریخچه و نحوه تاسیس

به نام خدا

همواره قلب هایی بوده اند که تنها به تپیدن بسنده نکردند و تا با قلب های دیگر هم آوا نگشتند ، دست از تکاپو برنداشتند … و همواره دست هایی بوده اند که تا دستان دیگر را به یاری نفشردند ، از پا ننشستند و گام هایی بوده اند که تا سکوتی را در هم نشکستند ، آرام نگرفتند.

و این هر سه انسان هایی را می سازند که هرگز در قاموس شان یاًس و نومیدی معنا نشده است و هر فصلی از آن که باز می شود نمودی دیگر از عشق ، تلاش و گذشت خودنمایی می کند.

سرانجام این چنین عشق و تلاشی بود که منجر به تشکیل انجمن بیماران ام اس خراسان شمالی در سال ۱۳۸۵ شد.

پیمودن این کوره راه آسان نبود. نقطه آغاز آن صفر مطلق بود و خط پایان ، دست نیافتنی می نمود. آنچه موجب دلگرمی می شد این بود که هرگام یاران تازه ای به جمع قبلی می پیوستند.

 

تاریخچه انجمن ام اس خراسان شمالی 

از سالهای دور برخی از خانواده های محترم بیماران ام اس در این اندیشه بودند تا در استان خراسان شمالی نیز انجمنی جهت حمایت از این عزیزان تاًسیس شود.ایشان با مطرح نمودن این مسئله با متخصصین مغز و اعصاب در پی آن برگزاری جلسلت متعدد ، پایه های اصلی و اولیه تشکیل انجمن را پی ریزی نمودند.

بطوریکه سرانجام با پیگیری های مستمر سرکار خانم سهیلا پیدا و سایر دوستان خرداد ماه ۱۳۸۴ انجمن کار خود را در مکانی کوچک آغاز نمود و به عنوان یک تشکل غیر دولتی به ثبت رسمی رسید.

اولین فعالیت های انجمن پیگیری جهت بستری در بیمارستان و رایگان نمودن هزینه های درمانی بیماران ، جلسات مشاوره زنان ، مغز و اعصاب ، مشاوره و..با پزشکان متخصص ، اهداء ویلچر ، تخت و وسایل مورد نیاز به بیماران در سرتاسر استان  و …

علاوه بر آن کمک های معیشتی به بیماران بی بضاعت در سطح استان هر ماهه از افتخارات دیگر انجمن می باشند. پیگیری و معافیت پسران مبتلا از خدمت نظام وظیفه ، پرداخت وام به بیماران نیازمند ، لوازم مایحتاج زندگی ، وسایل کمک حرکتی ( مانند ویلچر ، عصا و … ) را نیز باید به این فهرست اضلفه کرد.

اکنون زمان آن رسیده است که صمیمانه از هیئت موسس ، هیئت مدیره ، پرسنل پرتلاش انجمن ، ارگانها و سازمان ها ، بیماران عزیزی که ما را یاری نمودند ، کلیه ی خیرین گرامی که پشتوانه مادی و معنوی انجمن می باشند ، تمامی خیرین داوطلب و کلیه کسانی که با تلاش فراوان خود سختی ها و موانع را شخم زدند ، بذر های این انجمن را کاشتند و با الطاف خود آبیاری نمودند تشکر و قدردانی نمائیم. باشد که تمنای ما برای بهترین ها همواره بدرقه راه این عزیزان باشد